Конкурсна документација,преговарачки поступак Роштиљијада 2019,

Јавни позив за лицитацију пословног простора и јавних површина

Koнкурсна документција Роштиљијада 2019

Одлука о покретању поступка 2019- роштиљијада

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019 гориво

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019 електрична енергија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНИ ПРЕВОЗ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНИ ПРЕВОЗ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТАМПА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ШТАМПА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА угоститељске услуге 2019

Конкурсна документација – прихват и смештај 2019

Наруџбеница

Изнајмљивање монтажне позорнице – Конкурсна документација 2019

Конкурсна Документација озвучење и осветљење 2019.

Конкурсна Документација угоститељске услуге 2019.

ObavestenjeOPokretanjuPostupka
PozivZaPodnosenjePonude 2019
PozivZaPodnosenjePonude 2019
PozivZaPodnosenjePonude 2019-07
Poziv za podnošenje ponudaprihvat i smestaj
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 05-2019
PozivZaPodnosenjePonude
PlanZaPortal-TOLeskovac2019
PozivZaPodnosenjePonude-JNMV-dobra
Poziv-za-podnosenje-ponuda-2019
PozivZaPodnosenjePonude-2