Последње вести

Јавне набавке

Javne nabavke

Јавна набавка Електричне енергије за 2021. годину

Konkursna dokumentacija za ponuđača Одлукао покретању отвореног поступка   Јавна набавка Електричне енергије за 2021. годину was last modified: 23 фебруара, 2021 by admin

Детаљније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020 td_-pp2_-_supply_of_an_exhibition_stands_and_promo_tourisrt_train_-_supply_b2 Oдлука о додели уговора -elekt.energija 2020 Конкурсна документација електрична енергија 2020 Oдлука о додели уговора Гориво јнмв072020 Одлука о покретању поступка ЈНМВ 07 2020- гориво Конкурсно гориво 2020 Угоститељство Уговор 2020 UGOVOR PRIHVAT I SMESTAJ 2020 одлука о додели уговора-ugostiteljstvo 2020 УГОВОР Штампани материјал …

Детаљније

План јавних набавки за 2019

одлука о додели уговора 2020 Конкурсна документација дочек Нове године Одлука о покретању поступка- Дочек Нове г.2018 Конкурсна документација,преговарачки поступак Роштиљијада 2019, Јавни позив за лицитацију пословног простора и јавних површина Koнкурсна документција Роштиљијада 2019 Одлука о покретању поступка 2019- роштиљијада КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019 гориво КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019 електрична енергија …

Детаљније

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ БРОЈ: 10/2017

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ БРОЈ: 10/2017 was last modified: 26 децембра, 2018 by admin

Детаљније

Обавештење о покретању преговарацког поступка без објављивања позива

Обавештење о покретању преговарацког поступка без објављивања позива was last modified: 26 децембра, 2018 by admin

Детаљније

Обавештење о покретању преговарацког поступка без објављивања позива

Обавештење о покретању преговарацког поступка без објављивања позива was last modified: 26 децембра, 2018 by admin

Детаљније

Конкурсна документација за јавну набавку услуга организације Нове године

Конкурсна документација за јавну набавку услуга организације Нове године was last modified: 26 децембра, 2018 by admin

Детаљније