Јавне набавке

Javne nabavke

Јавна набавка Електричне енергије за 2021. годину

Konkursna dokumentacija za ponuđača Одлукао покретању отвореног поступка   Јавна набавка Електричне енергије за 2021. годину was last modified: 23 фебруара, 2021 by admin

Детаљније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020 td_-pp2_-_supply_of_an_exhibition_stands_and_promo_tourisrt_train_-_supply_b2 Oдлука о додели уговора -elekt.energija 2020 Конкурсна документација електрична енергија 2020 Oдлука о додели уговора Гориво јнмв072020 Одлука о покретању поступка ЈНМВ 07 2020- гориво Конкурсно гориво 2020 Угоститељство Уговор 2020 UGOVOR PRIHVAT I SMESTAJ 2020 одлука о додели уговора-ugostiteljstvo 2020 УГОВОР Штампани материјал …

Детаљније

План јавних набавки за 2019

одлука о додели уговора 2020 Конкурсна документација дочек Нове године Одлука о покретању поступка- Дочек Нове г.2018 Конкурсна документација,преговарачки поступак Роштиљијада 2019, Јавни позив за лицитацију пословног простора и јавних површина Koнкурсна документција Роштиљијада 2019 Одлука о покретању поступка 2019- роштиљијада КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019 гориво КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019 електрична енергија …

Детаљније

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ БРОЈ: 10/2017

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ БРОЈ: 10/2017 was last modified: 26 децембра, 2018 by admin

Детаљније

Обавештење о покретању преговарацког поступка без објављивања позива

Обавештење о покретању преговарацког поступка без објављивања позива was last modified: 26 децембра, 2018 by admin

Детаљније

Обавештење о покретању преговарацког поступка без објављивања позива

Обавештење о покретању преговарацког поступка без објављивања позива was last modified: 26 децембра, 2018 by admin

Детаљније

Конкурсна документација за јавну набавку услуга организације Нове године

Конкурсна документација за јавну набавку услуга организације Нове године was last modified: 26 децембра, 2018 by admin

Детаљније