Царичин град

Локалитет Царичин град се налази на око 29 километара западно од Лесковца.

Претпоставља се да га је основао Јустинијан V у VI веку. Био је црквено и административно-управно средиште целог северног Илирика и јако војно утврђење.

Само налазиште се простире на платоу од 42 000 матара квадратних. Град је био окружен бедемима, а поред спољних утврђења откривени су и унутрашњи бедеми који град деле на три архитектонске целине, на које се надовезују широко подграђе и споменици у ближој и даљој околини. На највишем платоу, издиже се Акропољ који је био у служби архиепископије. Испод њега лежи Горњи град, чији је средишњи део представљао кружни трг где се одвијао јавни живот града и где су се укрштале главне градске комуникације. На јужни део Горњег града наслања се нова целина, Доњи град, у којем су откривени сакрални објекти, објекти јавног карактера и стамбена четврт.

Царичин град је живео кратко. Већ почетком ВИИ века је у налету Авара и Словена срушен. На његовим рушевинама није подигнуто ново насеље и тако је задржао чисту основу рановизантијског и дух хришћанског града.

Занимљива је легенда о царици и свињару који је, пошто је довео воду у град, узео царицу за жену и побегао.

 

About admin